Privacyverklaring Piet Stohr Makelaardij

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Piet Stohr Makelaardij omgaat met uw gegevens.

 

Piet Stohr Makelaardij kan gegevens over u en/of uw woning verwerken, enerzijds doordat u gebruik maakt van de diensten van Piet Stohr Makelaardij, anderzijds omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Piet Stohr Makelaardij verstrekt. Piet Stohr Makelaardij kan de volgende gegevens verwerken:
• Uw naam, adresgegevens en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
• Geboortedatum- en plaats;
• Paspoort- of identiteitskaartnummer;
• Foto’s, video’s en plattegronden van de woning;
• Omschrijving en kenmerken van de woning zoals vraagprijs, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, indeling en oppervlakte, voorzieningen en bouwjaar;
• De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
• De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
• Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals verkoopprijs en transactiedatum;
• Overige informatie die u aan Piet Stohr Makelaardij verstrekt.

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Piet Stohr Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Piet Stohr Makelaardij uw gegevens gebruiken om de bemiddelingsopdracht die u heeft verleend uit te voeren.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:
• Uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, Facebook, www.pietstohr.nl en in verkoopbrochures;
• Om taxaties en waardebepalingen uit te voeren (uw woning wordt alleen als referentieobject gebruikt);
• Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat Piet Stohr Makelaardij zijn dienstverlening kan verbeteren;
• Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Piet Stohr Makelaardij.

Beveiliging en bewaartermijn.

Piet Stohr Makelaardij zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Toegang tot gegevens.

Piet Stohr Makelaardij heeft toegang tot het landelijke systemen in het kader van hun dienstverlening, waaronder de verkoop van woningen en het verrichten van waardebepalingen. Piet Stohr Makelaardij kan bepaalde gegevens verstrekken uit het landelijke uitwisselingssystemen aan geselecteerde derden, waaronder aan:
• taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
• validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
• gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
• het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt;
• universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
• andere makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@pietstohr.nl.  Piet Stohr Makelaardij zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Piet Stohr Makelaardij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet dat verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

Piet Stohr Makelaardij neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.
Piet Stohr Makelaardij
Vliegenstraat 2,
6241 CH Bunde
T: 043-3218111,
E: info@pietstohr.nl
KVK: 14071845