Disclaimer

Deze website is met de grootste aandacht en zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er in onze (object-) beschrijvingen, beeldmateriaal en/of berichtgeving toch fouten of vergissingen voorkomen, dan aanvaarden wij hiervoor geen aansprakelijkheid. Mocht u beeldmateriaal tegenkomen waarvan u denkt de publicatierechten te hebben dan horen wij dit gaarne, waarna we na onderzoek deze beelden zullen verwijderen. Wij adviseren u om altijd persoonlijk contact met ons op te nemen.